Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38254
Название: Підвищення надійності електропостачання споживачів в повітряних розподільних мережах напругою 10кВ за рахунок секціонування автоматичними роз'єднувачами
Другие названия: Improving the reliability of power supply of consumers in the overhead distribution networks whith the voltage 10kV by sectionalization of automatic disconnectors
Авторы: Діхтярук, Ігор Віталійович
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада К 64.050.06
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Буйний Роман Олександрович
Состав специализированного ученого совета: Вепрік Юрій Миколайович
Сендерович Геннадій Аркадійович
Шевченко Сергій Юрійович
Ключевые слова: секціонування; автоматичні роз'єднувачі; показники надійності; автореферат дисертації; sectionalization; automatic disconnectors; reliability
УДК: 621.311
Дата публикации: 2018
Издательство: Чернігівський національний технологічний університет
Библиографическое описание: Діхтярук І. В. Підвищення надійності електропостачання споживачів в повітряних розподільних мережах напругою 10кВ за рахунок секціонування автоматичними роз'єднувачами [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 : галузь знань 14 / Ігор Віталійович Діхтярук ; наук. керівник Буйний Р. О. ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів, 2018. – 248 с. – Бібліогр.: с. 126-139. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи. – Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів 2018. Дисертація присвячена підвищенню надійності розподільних електричних мереж напругою 10 кВ за рахунок секціонування автоматичними роз'єднувачами. В роботі розглянуто основні методи виділення пошкодженої ділянки електричної мережі за допомогою новітніх комутаційних апаратів. Запропоновано використовувати автоматичні секціонуючі роз'єднувачі для виділення пошкодженої ділянки мережі під час безструмової паузи. Показано можливість використання запропонованого методу для секціонування розподільних мереж напругою 10 кВ, в яких є джерела розподіленої генерації. Запропоновано дискретний розподіл споживачів по довжині ЛЕП представити у вигляді функціональних залежностей, які характеризують мережі, у яких основна потужність зосереджена на початку лінії, рівномірно розподілена та зосереджена в її кінці. За допомогою представлення дискретного розподілу споживачів по довжині ЛЕП неперервною функцією було вирішено задачу визначення раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих роз'єднувачів в мережах напругою 10 кВ довільної конфігурації без резерву, з ручним та автоматичним включенням резерву, та в аналогічних мережах з ДРГ.
Dissertation for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.14.02 – Electric power stations, networks and systems. – Chernihiv National University of Technology, Chernihiv 2018. The dissertation is dedicated to improving the reliability of distribution power networks with voltage 10 kV by automatic partitioning disconnectors. We consider the allocated basic methods of damaged area electrical network using the latest switching devices. The possibility to use automatic disconnects to improve the reliability of power supply by isolating the damaged area network down time during the pause. The possibility of using the proposed method for partitioning distribution networks voltage of 10 kV, which is a source of distributed generation. A discrete consumer distribution along the length of the transmission line represented as functional relationships that characterize the network in which the main power is concentrated at the beginning of the line evenly distributed and concentrated in the end. With the presentation of discrete consumer distribution along the length of the transmission line continuous function was solved the problem definition of rational places of installation of automatic sektsionuyuchyh disconnectors in the 10 kV voltage networks of arbitrary configuration without reserve, with manual and automatic start of reserve, and in similar networks with DRG.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38254
Располагается в коллекциях:05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
titul_dysertatsiia_2018_Dikhtiaruk_Pidvyshchennia.pdfТитульний лист, анотації, зміст622,45 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
literatura_dysertatsiia_2018_Dikhtiaruk_Pidvyshchennia.pdfСписок використаних джерел223,9 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
vidhuk_Bazhenov_V_A.pdfВідгук215,02 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
vidhuk_Tuhai_Yu_I.pdfВідгук210,32 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.