Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38254
Назва: Підвищення надійності електропостачання споживачів в повітряних розподільних мережах напругою 10кВ за рахунок секціонування автоматичними роз'єднувачами
Інші назви: Improving the reliability of power supply of consumers in the overhead distribution networks whith the voltage 10kV by sectionalization of automatic disconnectors
Автори: Діхтярук, Ігор Віталійович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада К 64.050.06
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Буйний Роман Олександрович
Склад спеціалізованої вченої ради: Вепрік Юрій Миколайович
Сендерович Геннадій Аркадійович
Шевченко Сергій Юрійович
Ключові слова: секціонування; автоматичні роз'єднувачі; показники надійності; автореферат дисертації; sectionalization; automatic disconnectors; reliability
УДК: 621.311
Дата публікації: 2018
Видавництво: Чернігівський національний технологічний університет
Бібліографічний опис: Діхтярук І. В. Підвищення надійності електропостачання споживачів в повітряних розподільних мережах напругою 10кВ за рахунок секціонування автоматичними роз'єднувачами [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 : галузь знань 14 / Ігор Віталійович Діхтярук ; наук. керівник Буйний Р. О. ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів, 2018. – 248 с. – Бібліогр.: с. 126-139. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи. – Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів 2018. Дисертація присвячена підвищенню надійності розподільних електричних мереж напругою 10 кВ за рахунок секціонування автоматичними роз'єднувачами. В роботі розглянуто основні методи виділення пошкодженої ділянки електричної мережі за допомогою новітніх комутаційних апаратів. Запропоновано використовувати автоматичні секціонуючі роз'єднувачі для виділення пошкодженої ділянки мережі під час безструмової паузи. Показано можливість використання запропонованого методу для секціонування розподільних мереж напругою 10 кВ, в яких є джерела розподіленої генерації. Запропоновано дискретний розподіл споживачів по довжині ЛЕП представити у вигляді функціональних залежностей, які характеризують мережі, у яких основна потужність зосереджена на початку лінії, рівномірно розподілена та зосереджена в її кінці. За допомогою представлення дискретного розподілу споживачів по довжині ЛЕП неперервною функцією було вирішено задачу визначення раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих роз'єднувачів в мережах напругою 10 кВ довільної конфігурації без резерву, з ручним та автоматичним включенням резерву, та в аналогічних мережах з ДРГ.
Dissertation for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.14.02 – Electric power stations, networks and systems. – Chernihiv National University of Technology, Chernihiv 2018. The dissertation is dedicated to improving the reliability of distribution power networks with voltage 10 kV by automatic partitioning disconnectors. We consider the allocated basic methods of damaged area electrical network using the latest switching devices. The possibility to use automatic disconnects to improve the reliability of power supply by isolating the damaged area network down time during the pause. The possibility of using the proposed method for partitioning distribution networks voltage of 10 kV, which is a source of distributed generation. A discrete consumer distribution along the length of the transmission line represented as functional relationships that characterize the network in which the main power is concentrated at the beginning of the line evenly distributed and concentrated in the end. With the presentation of discrete consumer distribution along the length of the transmission line continuous function was solved the problem definition of rational places of installation of automatic sektsionuyuchyh disconnectors in the 10 kV voltage networks of arbitrary configuration without reserve, with manual and automatic start of reserve, and in similar networks with DRG.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38254
Розташовується у зібраннях:05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
titul_dysertatsiia_2018_Dikhtiaruk_Pidvyshchennia.pdfТитульний лист, анотації, зміст622,45 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
literatura_dysertatsiia_2018_Dikhtiaruk_Pidvyshchennia.pdfСписок використаних джерел223,9 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
vidhuk_Bazhenov_V_A.pdfВідгук215,02 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
vidhuk_Tuhai_Yu_I.pdfВідгук210,32 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.