Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38257
Название: Моделі та методи підвищення характеристик рухливості гусеничних машин на основі автоматизованого керування криволінійним рухом
Другие названия: Models and methods of improving the characteristics of mobility of tracked vehicles due to implementation of automated control of the curvilinear motion
Авторы: Волосніков, Сергій Олександрович
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.13.03 – системи та процеси керування
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.14
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Клімов Віталій Федорович
Состав специализированного ученого совета: Качанов Петро Олексійович
Кондрашов Сергій Іванович
Ліберг Ігор Геннадійович
Ключевые слова: автоматизовані системи керування; рухливість гусеничних машин; електрична трансмісія; гібридна трансмісія; гусеничні машини; автореферат дисертації; automated control systems; mobility of tracked vehicles; electric transmission; hybrid transmission
УДК: 629.1.032
Дата публикации: 2018
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Волосніков С. О. Моделі та методи підвищення характеристик рухливості гусеничних машин на основі автоматизованого керування криволінійним рухом [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 / Сергій Олександрович Волосніков ; [наук. керівник Клімов В. Ф.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18-20. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. Дисертація присвячена розробці й удосконаленню методів керування криволінійним рухом гусеничних машин для забезпечення підвищення характеристик керованості та рухливості. Проведено аналіз систем автоматизованого керування які застосовуються в системах керування рухом гусеничних машин. Запропоновано спосіб керування гусеничною машиною при здійсненні криволінійного руху на межі наближення до заносу для збільшення середньої швидкості руху. З метою забезпечення стійкості руху гусеничної машини в повороті удосконалено метод, що дозволяє визначати мінімальний радіус повороту, до значення якого, для заданих швидкості руху та дорожньо-ґрунтових умов заносу, під дією відцентрової сили не виникає. Розроблена модель функціонування цифрової автоматизованої системи щодо запобігання заносу для гусеничної платформи, яка обладнана системою автоматизованого керування поворотом та використовує спосіб повороту шляхом включення передачі (n-1) на борту, що відстає. Отримав подальший розвиток метод вирішення задачі математичного моделювання руху центру мас гусеничної платформи за допомогою аналітичного рішення з використанням перетворення Лапласу, який дозволяє проводити параметричний синтез системи управління поворотом гусеничної платформи. Визначено критерії оцінки основних характеристик електродвигунів, а також інших компонентів системи для створення гібридного приводу для гусеничних машин на базі комплектуючих, що виробляються серійно.
Dissertation for the degree of candidate of technical Sciences on specialty 05.13.03 – management systems and processes. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2018. The thesis is dedicated to the development and improvement of methods for controlling the curvilinear motion of tracked vehicles in order to increase their controllability and mobility. The analysis of automated control systems of tracked vehicles used in motion control systems was conducted. A method for controlling a tracked vehicle during curvilinear motion on the verge of a skid to increase the average driving speed is proposed. In order to ensure the tracked vehicle movement stability at the time of turn, a method has been developed that allows to determine the minimum turning radius at which, for a given speed and road conditions, skidding does not occur under the action of the centrifugal force. A model of the operation of a digital automated skid prevention system for a tracked vehicle has been developed, which is equipped with an automatic steering control system and does the steering by engaging gear (n-1) on the lagging board. A method for solving the problem of mathematical modeling of the movement of the center of mass of a tracked vehicle with the help of an analytical solution using the Laplace transform has been developed, allowing to carry out parametrical studies of the tracked vehicles at curvilinear motion. The criteria for estimating the main characteristics of electric motors as well as other components of the system for creating a hybrid electric drive for tracked vehicles based on serially produced components have been determined.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38257
Располагается в коллекциях:05.13.03 "Системи та процеси керування"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
avtoreferat_2018_Volosnikov_Modeli_ta_metody.pdf1,3 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.