Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3838
Title: Визначення кінетичних параметрів процесу термохімічного відновлення сполук ніколу (ІІ)
Authors: Лобойко, Вячеслав Олексійович
Бутенко, Анатолій Миколайович
Юрченко, Ганна Олександрівна
Keywords: кольорові метали; нікель; порошок; гексаметилентетрамін; вторинна ніколвмісна сировина
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Лобойко В. О. Визначення кінетичних параметрів процесу термохімічного відновлення сполук ніколу (ІІ) / В. О. Лобойко, А. М. Бутенко, Г. О. Юрченко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – № 66 (972). – С. 91-93.
Abstract: Проведено дослідження кінетики процесу термохімічного відновлення нікол (II) гідроксиду твердим комплексним відновлювачем
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3838
Appears in Collections:Вісник № 66
Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"
Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2012_66_Loboiko_Vyznachennia.pdf153,82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.