Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39139
Title: Соціологія сім'ї. Частина 1. Сім'я як соціальний інститут
Authors: Ляшенко, Наталія Олександрівна
Семке, Ніна Миколаївна
Keywords: соціологія; соціологія сім'ї; сім'я; сімейні відносини; шлюб; соціальні інститути; типи шлюбів; сімейні структури; альтернативні форми сім'ї; тенденції розвитку сім'ї; функції сім'ї; дисфункціональна сім'я; сімейна соціалізація; проблеми сімейної соціалізації; життєвий цикл сім'ї
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ляшенко Н. О. Соціологія сім'ї : конспект лекцій : у 2 ч. Ч. 1 : Сім'я як соціальний інститут / Н. О. Ляшенко, Н. М. Семке ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 95 с.
Abstract: Конспект містить теоретичний матеріал за темами першого модуля курсу "Соціологія сім'ї", що надає можливість студентам засвоїти базові поняття з соціології сім'ї, розкриває сутність основних функцій, етапів розвитку сім'ї та типів сімейних структур. Призначено для студентів спеціальності 054 "Соціологія".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39139
Appears in Collections:Кафедра "Соціологія та політологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2018_Liashenko_Sotsiolohiia_simi_Ch_1.pdf1,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.