Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39295
Title: Актуальні питання запровадження внутрішнього контролю та аудиту в закладах готельно-ресторанного господарства
Authors: Ткаченко, Марина Олексіївна
Колєсніченко, Анастасія Сергіївна
Keywords: готельні послуги; ресторанний бізнес; облік; аудит; внутрішній контроль; управління
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ткаченко М. О. Актуальні питання запровадження внутрішнього контролю та аудиту в закладах готельно-ресторанного господарства / М. О. Ткаченко, А. С. Колєсніченко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2018" : тр. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2018 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 31-34.
Abstract: Нагальність запровадження системи внутрішнього аудиту у закладах готельно-ресторанного бізнесу загострюється підвищеною чутливістю суб'єктів господарювання цієї галузі до макроекономічної нестабільності ринку та соціальною спрямованістю їх діяльності, адже окрім розповсюджених прийомів реалізації контрольної функції за основними економічними показниками фінансово-господарської діяльності, особливого підходу потребує процес забезпечення якості обслуговування споживачів, що свідчить про соціальну значущість внутрішнього контролю. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що підвищення ступеня контролю власника підприємства готельно-ресторанного господарства та запровадження системи внутрішнього аудиту не лише допоможе здійснювати планомірний перманентний контроль за витратами з виявленням та усуненням наявних недоліків та відхилень, але й сприятиме оптимізації та мінімізації їх рівня, створенню підґрунтя для покращення роботи управлінських ланок усіх рівнів й оперативному реагуванню на дію внутрішніх чи зовнішніх чинників.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5007-9082
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39295
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko_Aktualni_pytannia_2018.pdf191,92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.