Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39345
Title: Плоскошліфувальний верстат
Authors: Грабченко, Анатолій Іванович
Пижов, Іван Миколайович
Клименко, Віталій Григорович
Keywords: патент; модель корисна; машинобудування; різання; шпиндель
Issue Date: 2013
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 81400 Україна, МПК (2013.01) B24B 7/00 B24B 21/00. Плоскошліфувальний верстат / Грабченко А. І., Пижов І. М., Клименко В. Г. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2013 01144 ; заявл. 30.01.2013 ; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. – 7 с. : іл.
Abstract: Плоскошліфувальний верстат містить електрично ізольовану від корпусу, розташовану вертикально і пов'язану з приводом головного руху за допомогою ремінної передачі шпиндельну головку, яка має можливість фіксованого повороту навколо горизонтальної осі у напрямі подовжнього переміщення столу, встановлену на столі ванну, в якій знаходиться пристосування, робоча частина якого призначена для розміщення правлячого катода і оброблюваних виробів, при цьому ширина робочої частини пристосування, призначена для розміщення оброблюваних виробів, прийнята менше діаметра шліфувального круга, система очищення технологічної рідини, регульований пристрій для подання її у ванну, а також зливу з останньої.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39345
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Hrabchenko_Patent_81400.pdf242,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.