Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39467
Title: Розробка хімічно-стійких епоксидних клеїв для монтажу склопластикових труб
Other Titles: Development of chemical resistant epoxy adhesives for the glass-plastic pipes installation
Authors: Карандашов, Олег Георгійович
Авраменко, Вячеслав Леонідович
Підгорна, Лідія Пилипівна
Дегтярь, Вікторія Валеріївна
Keywords: епоксидний олігомер; твердник; склеювання; фізико-механічні характеристики; epoxy oligomer; fiberglass pipes
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Розробка хімічно-стійких епоксидних клеїв для монтажу склопластикових труб / О. Г. Карандашов [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 39 (1315). – С. 55-59.
Abstract: Існує проблема розробки якісних клеїв для використання їх при монтажі склопластикових трубопроводів в умовах дії температур від мінусових до + 40 °С та будь-якого ступеня вологості повітря. Вивчено вплив складу зв’язного з різною хімічною природою компонентів на технологічні та експлуатаційні властивості клейових компаундів: ступінь тверднення зв`язного, показники теплостійкості, ударну в’язкість, руйнівну напругу при вигині, руйнівну напругу при зсуві зразків, склеєних в напуск, а також хімічну стійкість. В результаті досліджень властивостей клейових компаундів низькотемпературного тверднення в залежності від типу епоксидного олігомеру та тверднику обрано оптимальні склади композицій, які дозволяють отримати структуровані зв’язні з найкращими показниками фізико – механічних властивостей, теплостійкості та хімічного опору. Розроблені склади клейових композицій можуть бути рекомендовані для використання при монтажі епоксидних склопластикових труб при температурах від мінус 10 °C до +30 °C, які не змінюють своїх властивостей навіть при відкритому потраплянні води, що значно підвищує продуктивність монтажу, а клейові з'єднання витримують вплив різних хімічних середовищ при підвищених температурах.
There is a problem of the quality adhesives development for use in the fiberglass pipelines installation under conditions of temperatures from minus to + 40 °С and any degree of humidity. The influence of the compositions components with the different chemical nature on the technological and operational adhesive compounds properties: curing degree, heat resistance and impact strength, failure strength at bending, failure strength at the shear that was glued together and chemical stability was studied. As a result of investigations of the low temperature hardening adhesive compounds properties, depending on the type of epoxy oligomer and hardener, was selected optimal compound compositions which allow obtaining cured compound with the best indexes of physical and mechanical properties, heat and chemical resistance. The developed formulations of glue compositions that can be recommended for use in the epoxy fiberglass pipes installation of at temperatures from minus 10 °C to +30 °C. Glue compositions do not change their properties even when exposed to water, what significantly improves the installation performance. Adhesive compounds can with stand the influence of various chemical environments at the high temperatures.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3192-6944
DOI: doi.org/10.20998/2079-0821.2018.39.11
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39467
Appears in Collections:Вісник № 39
Кафедра "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_39_Karandashov_Rozrobka_khimichno-stiikykh.pdf368,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.