Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39477
Назва: Методи та засоби визначення респіраторно-ольфакторних порушень
Інші назви: Methods and tools of determination of respiratory-olfactory disorders
Автори: Носова, Яна Віталіївна
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.17
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Аврунін Олег Григорович
Склад спеціалізованої вченої ради: Михайлов Валерій Михайлович
Томашевський Роман Сергійович
Кіпенський Андрій Володимирович
Ключові слова: дихання носове; одорівектор; порушення респіраторно-ольфакторне; чутливість ольфакторна; шар ламінарний пограничний; автореферат дисертації; nasal breathing; odor vector; respiratory and olfactory disorder; olfactory sensitivity; laminar boundary layer
УДК: 615.47:616-072.7
Дата публікації: 2019
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Носова Я. В. Методи та засоби визначення респіраторно-ольфакторних порушень [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.17 / Яна Віталіївна Носова ; [наук. керівник Аврунін О. Г.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2019. За відсутності сучасних доказових методів ольфактометрії доцільно розробляти методи та засоби респіраторно-ольфакторних порушень. У дисертаційній роботі подано розв'язання конкретного наукового завдання – розробка методів та засобів об'єктивного визначення респіраторно-ольфакторних порушень. На основі дослідження аеродинаміки носа на мікрорівні розроблено метод визначення ламінарного пограничного шару повітряного потоку у верхніх дихальних шляхах, що дозволяє за рахунок дослідження товщини пристінкової течії повітря відносно нерівномірності оболонки визначати патологічні ділянки носової порожнини за різних режимів дихання. Розроблено метод та засіб об'єктивної діагностики респіраторно-ольфакторних порушень, які дозволяють за рахунок визначення енергетичних характеристик носового дихання під час дії різних одорівекторів визначати на доказовому рівні відповідні пороги ольфакторної чутливості. Удосконалено метод визначення порогу ольфакторної чутливості, що дозволяє за рахунок аналізу форми циклограми носового дихання підвищити об'єктивність діагностики порушень нюхової чутливості або респіраторно-ольфакторних порушень.
The thesis of competition for the scientific degree of Candidate of Technical Sciences on specialty 05.11.17 – Biological and Medical Devices and Systems. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2019. In the absence of modern evidence-based methods of olfactometry, it is advisable to develop methods and means of respiratory and olfactory disorders. The dissertation is devoted to the solution of a specific scientific problem - the development of methods and means for the objective determination of respiratory and olfactory disorders. Based on the study of the aerodynamics of the nose at the micro level a method has been developed for determining the laminar boundary layer of the air flow in the upper respiratory tract, which makes it possible, by studying the thickness of the near-wall air flow relative to the unevenness of the mucous membrane, to determine the pathological regions of the nasal cavity in different breathing patterns. A method and means for objective diagnosis of respiratory and olfactory disorders have been developed, which allow, by determining the energy characteristics of nasal breathing under the action of various odorivectors, to determine the corresponding thresholds of olfactory sensitivity at an evidence-based level. The improved method for determining the threshold of olfactory sensitivity allows to increase the objectivity of diagnosing olfactory sensitivity disorders or respiratory olfactory disorders by analyzing the shape of the cycloramas of nasal breathing.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39477
Розташовується у зібраннях:05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avtoreferat_2019_Nosova_Metody_ta_zasoby.pdf1,21 MBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.