Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3953
Title: Оцінка факторів впливу на конкурентну позицію підприємства
Authors: Кулінічев, П. К.
Keywords: конкуренція; конкурентоспроможність; конкурентні переваги; SWOT-аналіз; конкурентна позиція; competition; competitiveness; konkurentnыe advantages; SWOT-analysis; konkurentnaya position
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кулінічев П. К. Оцінка факторів впливу на конкурентну позицію підприємства / П. К. Кулінічев // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 45 (1018). – С. 69-75.
Abstract: Конкурентоспроможність суб'єкта економіки в реальних ринкових умовах реалізується в конкурентній позиції. В статті наведено методологічні шляхи вирішення проблеми оцінки загальноекономічної ситуації, визначення позиції підприємства у конкурентній боротьбі, прийняття правильного управлінського рішення
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3953
Appears in Collections:Вісник № 45

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_45_Kulinichev_Otsinka faktoriv.pdf478,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.