Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3956
Title: Методичні вказівки для занять з англійської мови
Authors: Ларченко, Вікторія Валеріївна
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки для занять з англійської мови : для студ. 3 курсу економ. спец. з теми "Branding" = "Брендінг" / уклад. В. В. Ларченко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 48 с.
Abstract: Основною метою даного курсу є підготовка студентів до модульного контролю за Болонським процесом, збагачення активного словникового запасу студентів та його реалізація у мовленнєвому акті, вміння читати та розуміти оригінальні тексти та застосовувати набуті теоретичні навички і вміння на практиці. Також метою даного курсу є засвоєння студентами матеріалу за професійним спрямуванням, формування вміння чітко та послідовно висловлювати свої думки за професійною тематикою, вдосконалення навичок застосування набутих знань у процесі обговорення тематики не тільки з поданого курсу, але і з суміжних професійних та загальнотеоретичних питань
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3956
Appears in Collections:Кафедра "Міжкультурна комунікація та іноземна мова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2011_Branding.pdf683,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.