Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39811
Title: Визначення та сутність стратегії підприємства
Other Titles: Determination and essence of strategy of enterprise
Authors: Угрімова, Ірина Володимирівна
Колмикова, Яна Миколаївна
Keywords: види стратегії; реалізація стратегії; стратегія розвитку; діяльність підприємства; types of strategy; strategy implementation; development strategy
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Угрімова І. В. Визначення та сутність стратегії підприємства / І. В. Угрімова, Я. М. Колмикова // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 47 (1323). – С. 58-62.
Abstract: В статті розглядається сутність поняття "стратегія", наведені відомі визначення стратегії багатьох закордонних та вітчизняних авторів; дано визначення стратегії організації, визначена необхідність наявності стратегії для діяльності підприємства; формування та розвиток стратегії підприємства, вплив розробленої стратегії на діяльність підприємства; розкрито стратегію по суті, по структурі, стратегію розвитку; розглянуто важливість формування стратегії та основні вимоги, що пред’являються до будь-якої стратегії. Стратегія дає відповіді на багато питань, що постають під час діяльності підприємства та дозволяє зосередитися на головних проблемах і визначити необхідні шляхи розвитку в майбутньому. Описані різні види стратегій, їх класифікують за багатьма напрямками, але є основні, з точки зору яких виділяють: генеральну, ділову, функціональну, операційну, конкурентну, спеціальні стратегії, короткострокову (стратегічні завдання); за ступенем складності: прості і складні; різні види за різними ознаками. Всі вони можуть формуватися на підприємствах. Пропонується для розгляду своє бачення визначення поняття "стратегія", яке максимально демонструє сучасну сутність діяльності підприємства, яке в межах стратегічного управління планує свій розвиток. Визначено, що стратегія необхідна будь-якій компанії, що претендує на успіх. Зроблено висновок, що кожна організація повинна динамічно розвиватися та визначати цілі на майбутнє, тобто формувати стратегію свого розвитку.
The article discusses the essence of strategy concept, the well-known definitions of the strategy of many foreign and domestic authors are given; the definition of the organization’s strategy is given, the need for a strategy for the enterprise’s activities is determined; revealed the concept of strategy in essence, in structure, development strategy; the importance of forming a strategy and the basic requirements that are imposed on a strategy are considered.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4641-1051
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39811
Appears in Collections:Вісник № 47
Кафедра "Менеджмент та оподаткування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_47_Uhrimova_Vyznachennia_ta_sutnist.pdf919,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.