Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39908
Title: Наукометричне узагальнення методів дослідження мотиваційних факторів
Authors: Гуцан, Олександр Миколайович
Keywords: управління персоналом; опитування; анкетування; тестування; бесіда; спостереження
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гуцан О. М. Наукометричне узагальнення методів дослідження мотиваційних факторів / О. М. Гуцан // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (SIDEC 2013) : зб. матеріалів 5-ї ювілейної Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф., 26-30 травня 2013 р., м. Алушта / ред.: П. Г. Перерва, О. Д. Матросов, О. І. Савченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – С. 202-204.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39908
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hutsan_Naukometrychne_uzahalnennia_2013.pdf616,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.