Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39922
Title: Оптимізація формування та управління взаємодією між логістичними підсистемами на промислових підприємствах
Authors: Волоснікова, Наталія Миколаївна
Keywords: логістика; саморегулювання; Парето В.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Волоснікова Н. М. Оптимізація формування та управління взаємодією між логістичними підсистемами на промислових підприємствах / Н. М. Волоснікова // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (SIDEC 2013) : зб. матеріалів 5-ї ювілейної Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф., 26-30 травня 2013 р., м. Алушта / ред.: П. Г. Перерва, О. Д. Матросов, О. І. Савченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – С. 155-157.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39922
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volosnikova_Optymizatsiia_formuvannia_2013.pdf648,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.