Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40068
Title: Розробка адаптивного алгоритму ідентифікації технологій виробництва кальцинованої соди аміачним способом
Other Titles: Development of an adaptive identification algorithm technology production of soda ash by ammonia method
Authors: Бобух, Анатолій Олексійович
Переверзєва, Алевтина Миколаївна
Лобойко, Вячеслав Олексійович
Keywords: метод найменших квадратів; аміак; ідентифікація; контролер мікропроцесорний; забезпечення програмне
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Бобух А. О. Розробка адаптивного алгоритму ідентифікації технологій виробництва кальцинованої соди аміачним способом / О. А. Бобух, А. М. Переверзєва, В. О. Лобойко // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2018. – № 1. – С. 15-19.
Abstract: Розроблений адаптивний оптимальний за швидкодією алгоритм дозволяє при вирішенні задач ідентифікації нестаціонарних технологічних технологій ВКС використовувати на кожній ітерації не всю наявну інформацію про передісторію технології, як це робиться в рекурентному методі найменших квадратів, а дані тільки двох останніх спостережень, що дає можливість відстежувати дрейф параметрів при ідентифікації технологій. Застосування розробленого адаптивного оптимального за швидкодією алгоритму ідентифікації дозволяє оперативно отримувати достовірну інформацію про нестаціонарності технологій, призводить до підвищення якості процесу протікання технологій, а це в свою чергу забезпечує отримання позитивного економічного ефекту.
An adaptive, optimal algorithm for speeding up the algorithm allows to use not all available information on the history of the technology at each iteration as it is done in the recursive least squares method, and only the last two observations provide an opportunity to track the drift of the parameters during identification technologies. The application of the developed adaptive time-optimal identification algorithm allows you to quickly obtain reliable information about the non-stationarity of technologies, leads to an improvement in the quality of the process of technology, and this in turn ensures a positive economic effect.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40068
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITE_2018_1_Bobukh_Rozrobka_adaptyvnoho.pdf295,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.