Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4009
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегічний маркетинг"
Authors: Кітченко, Олена Миколаївна
Сударкіна, Світлана Петрівна
Keywords: виконання курсової роботи; об’єкт досліджень; розробка проекту; метод Портера; матриця SWOT-аналізу; портфельний аналіз; матриця БГК
Issue Date: 2012
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегічний маркетинг" : для студ. спец. 6.030507 "Маркетинг" денної форми навч. / уклад.: О. М. Кітченко, С. П. Сударкіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 32 с.
Abstract: Курсова робота з дисципліни «Стратегічний маркетинг» є самостійною роботою студентів, що направлена на формування, систематизацію та поглиблення знань, навичок та творчого підходу майбутніх фахівців. Виконання курсової роботи повинно сприяти поглибленому засвоєнню лекційного курсу, практичних занять та отриманню навичок у сфері дослідження економічної та маркетингової діяльності будь-якого підприємства. У зв’язку з цим метою курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань та практичних навичок, застосування їх під час вирішення конкретних практичних на наукових завдань
ORCID: orcid.org/0000-0002-3868-5653
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4009
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2012_Strateh marketynh.pdf648,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.