Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40126
Title: Чисельна оцінка функціонально зв'язаних невизначеностей у випарниках абсорбційно-холодильних установок виробництва аміаку
Authors: Кравченко, Яна Олегівна
Леонтюк, В. О.
Бабіченко, Анатолій Костянтинович
Keywords: конденсація; навантаження теплове; температура; тиск; теплопередача; критерій Фішера
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кравченко Я. О. Чисельна оцінка функціонально зв'язаних невизначеностей у випарниках абсорбційно-холодильних установок виробництва аміаку / Я. О. Кравченко, В. О. Леонтюк, А. К. Бабіченко // XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 17-20 квітня 2018 р. : у 3 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 75.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40126
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravchenko_Chyselna_otsinka_2018.pdf589,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.