Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40315
Title: Теоретична електрохімія. Частина 1
Authors: Тульський, Геннадій Георгійович
Артеменко, Валентина Мефодіївна
Дерібо, Світлана Германівна
Keywords: теоретична електрохімія; електрохімічні реакції; термодинаміка електрохімічних систем; електроліти; рівноважні явища; електролітична дисоціація; сольватація електролітів; теорія міжіонної взаємодії; нерівноважні явища; електропровідність; еквівалентна електропровідність; молекулярна дифузія; дифузія; електродна рівновага; електроди; електрохімічні системи; електричний струм
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Тульський Г. Г. Теоретична електрохімія. Частина 1 : навч. посібник / Г. Г. Тульський, В. М. Артеменко, С. Г. Дерібо ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2019. – 182 с.
Abstract: Розглянуто основні положення теоретичної електрохімії: термодинаміку оборотних електрохімічних систем, властивості електролітів у рівноважних та нерівноважних умовах, класифікацію електродів та електрохімічних систем, області їх практичного застосування, хімічну дію електричного струму. Навчальний посібник відповідає програмі курсу "Теоретична електрохімія. Частина 1". Призначено для студентів та аспірантів напряму підготовки 161 "Хімічна технологія та інженерія".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40315
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2019_Tulskyi_Teoret_elektrokhimiia_Ch_1.pdf2,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.