Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40389
Title: Статистична модель контролю стабільності напруги пробою ізоляції в процесі виробництва емальпроводів
Other Titles: A statistical model of monitoring of insulation breakdown voltage stability in the process of enameled wires production
Authors: Гурин, Анатолій Григорович
Голик, Оксана Вячеславівна
Золотарьов, Володимир Володимирович
Антонець, Станіслав Юрійович
Щебенюк, Леся Артемівна
Гречко, Олександр Михайлович
Keywords: поліімідна ізоляція; дефектність; технологічний контроль; випробування напругою; enameled wire; poliimid insulation; insulation defectiveness; technological monitoring; statistical model; voltage tests
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Статистична модель контролю стабільності напруги пробою ізоляції в процесі виробництва емальпроводів / А. Г. Гурин [та ін.] // Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics. – 2019. – № 1. – С. 46-50.
Abstract: Представлено результати технологічного контролю напруги пробою ізоляції емаль проводу на основі поліімідного полімеру. Розглянуто застосування статистичного аналізу результатів вимірювання показників контролю за допомогою інтервальної статистичної моделі для використання результатів в активному технологічному контролі. Запропоновано рекомендації щодо практичного використання інтервальної статистичної моделі для визначення гарантованого рівня відносної дисперсії контрольованого параметру. Представлена кількісна оцінка відносної дисперсії δ напруги пробою U впродовж тривалого технологічного циклу. Теоретично показана і вимірюваннями підтверджена можливість надійної кількісної оцінки тенденції зміни дефектності емаль ізоляції для проводу ПЭЭИДХ2-200 з двохшаровою поліімідною ізоляцією номінальним діаметром 0,56 мм впродовж тривалого технологічного циклу. Визначення кількісної оцінки тенденції зміни дефектності емаль ізоляції дозволяє також виділити і кількісно оцінити випадкову похибку технологічного процесу – сумарну похибку результатів технологічного контролю, яка є кількісною характеристикою випадкової складової стабільності технологічного процесу. Застосування методів інтервальної статистики дозволяє одержувати достовірні (надійна ймовірність дорівнює одиниці) числові оцінки навіть для окремої серії невеликої кількості вимірів, до яких не ставлять вимоги ні статистичної сталості, ні взаємної незалежності.
This paper is devoted to non-destructive technological monitoring of defects of insulation of enameled wires with poliimid polymer. The authors present a statistical method for processing, comparison and analysis of outcomes of measurements of parameters of insulation of enameled wires. A mathematical model of trend for application in active technological monitoring is developed to develop recommendations for parameters of such monitoring. It is theoretically justified and the possibility of a diminution of dependence of an error on the velocity of movement of a wire for want of quantifying defects of enameled insulationusing non-destructive tests by high voltage is shown. The dependence of average value of amount of defects for enameled wires with two-sheeted poliimid insulation in a range of nominal diameter 0.56 mm is experimentally determined. The technological monitoring purpose is to reduce quantifying defects of enameled insulation.
DOI: 10.20998/2074-272X.2019.1.08
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40389
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"
Кафедра "Електроізоляційна та кабельна техніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EE_2019_1_Huryn_Statystychna_model.pdf326,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.