Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40487
Title: Two years` experience of working in the framework of the British Council 'English for universities' project (problems and perspectives)
Other Titles: Дворічний досвід роботи в рамках проекту Британської Ради "Англійська мова для університетів" (проблеми та перспективи)
Authors: Garmash, Sergii
Sadkovska, V.
Keywords: internationalization; ESP; British Council; transformational changes; globalization; nepotism; training process; інтернаціоналізація; мова англійська; Британська Рада; зміни трансформаційні; глобалізація; непотизм; процес навчальний
Issue Date: 2018
Publisher: Херсонський державний університет
Citation: Garmash S. Two years` experience of working in the framework of the British Council 'English for universities' project (problems and perspectives) / S. Garmash, V. Sadkovska // Південний архів : зб. наук. пр. Філологічні науки = Pivdenniy arkhiv : collected papers on Philology / гол. ред. Н. І. Ільїнська. – Херсон : ХДУ, 2018. – Вип. 76. – С. 60-63.
Abstract: This article is devoted to summarizing two years` experience of the authors during their participation and working in the framework of the project ‘English for Universities’ organized by the British Council. Special attention is paid to sharing modern approaches in ESP-training, analyzing problems and perspectives of teaching Ukrainian and foreign students in English (academic disciplines) as a mainstream of the internationalisation of Ukrainian universities. The given article is the authors` continuation of research papers dealing with sharing the training experience in the framework of the project mentioned above.
Стаття присвячена аналізу дворічного досвіду роботи у рамках проекту Британської Ради "Англійська мова для університетів". Особлива увага приділяється поширенню сучасних підходів у викладанні англійської мови для спеціальних цілей, а також аналізу проблем та перспектив у викладанні спеціальних дисциплін українським та іноземним студентам англійською мовою, що є одним з напрямків інтернаціоналізації українських університетів. Представлена стаття є продовженням публікацій авторів з метою поширення свого викладацького досвіду у рамках вищезазначеного проекту. Цілі статті: презентація нових підходів у процесі навчання, вирішення проблем, які виникають, описання суті та результатів цього процесу. У статті детально аналізуються цілі курсу, підрозділи різних модулів, які було проведено на тренінгах Британської Ради для викладачів англійської мови та для викладачів, які читають спеціальні дисципліни англійською мовою. Особливий наголос зроблено на тому, що всі ми живемо в епоху глобалізації з її позитивними та негативними особливостями, що ми змінюємося разом зі світом, який змінюється навколо нас. Як зазначено у звіті Рода Болайто та Річарда Веста "Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект "Англійська мова для університетів", "Британська Рада є партнером Міністерства освіти та науки в роботі над підвищенням рівня англійської мови через безперервний професійний розвиток. Проте покращення відбуватиметься поступово, тож робота напряму з провідними університетами відіграє важливу роль у розвитку цього сектору. Визначено низку пріоритетних напрямів в секторі вищої освіти, кожен із яких потребує особливого акценту на викладанні англійської мови. Ці пріоритети вбудовано в проект "Англійська мова для університетів", який розпочався у жовтні 2014 року за ініціативи Британської Ради після того, як Міністерство освіти і науки визначило покращення рівня володіння англійською в університетах України пріоритетом своєї діяльності. В довготривалій перспективі мета проекту – допомогти Україні наростити власний сталий потенціал у сфері викладання англійської мови та запровадити університетські стандарти, які передбачають підготовку студентів до рівня B2 або C1 за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти".
ORCID: orcid.org/0000-0002-5471-379X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40487
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pivden_arkhiv_2018_76_Garmash_Two_years.pdf474,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.