Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40646
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Автоматизоване управління технологічними процесами галузі"
Authors: Бобух, Анатолій Олексійович
Подустов, Михайло Олексійович
Деменкова, Світлана Дмитрівна
Переверзєва, Алевтина Миколаївна
Keywords: автоматизоване управління технологічними процесами; кальцинована сода; виробництво соди; технологічні процеси
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Автоматизоване управління технологічними процесами галузі": на прикладі виробництва кальцинованої соди за аміачним способом : для студ. 5 курсу денної форми навчання, спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / уклад. А. О. Бобух [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 26 с.
Abstract: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Автоматизоване управління технологічними процесами галузі" (АУТПГ) для студентів 5 курсу денної форми навчання, рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 15 "Автоматизація та приладобудування", спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", спеціалізація 151.03 "Автоматизоване управління технологічними процесами".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40646
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2019_Avtomatyzovane_upravlinnia.pdf359,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.