Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40695
Title: Психодіагностика
Authors: Чала, Юлія Миколаївна
Шахрайчук, Андрій Миколайович
Keywords: психологічна діагностика; психодіагностика; тестування; тестове тестування; діагностичні методики; методи психодіагностики; формалізовані методики; опитувальники; проективні техніки; психофізіологічні методики; малоформалізовані методики; психодіагностика самосвідомості; діагностика інтелекту; діагностика здібностей; психодіагностика креативності; творче мислення; психодіагностика особистості; діагностика темпераменту; діагностика характеру; психодіагностика мотивації; діагностика цінностей; психодіагностика міжособистісних взаємин
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чала Ю. М. Психодіагностика : навч. посібник / Ю. М. Чала, А. М. Шахрайчук ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 245 с.
Abstract: У посібнику представлені відомості про історію виникнення психологічної діагностики, етапи її становлення, нові напрями і тенденції розвитку. Детально обговорюються основні класи методик (тести, опитувачі, проектні і психофізіологічні методи), загальні вимоги до них, їх достоїнства і недоліки, можливості та обмеження, особливості інтерпретації, питання етики психодіагноста. Психодіагностика — сучасна наука, яка швидко розвивається, потрібна суспільству наукова дисципліна та область практики. Цей навчальний посібник призначений, у першу чергу, студентам кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами і, зокрема, психологам, які навчаються за спеціальністю "Психологія".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40695
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2018_Chala_Psykhodiahnostyka.pdf1,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.