Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4081
Title: Концепція циклу відтворення соціально-економічного потенціалу суспільства
The concept to the cycle of reproduction of social and economic potential of the society
Authors: Заруба, Віктор Яковлевич
Кузьминчук, Наталія Валеріївна
Keywords: процес бюджетний; кошти бюджетні; оподаткування; потенціал фінансово-виробничий; потенціал природно-ресурсний; потенціал людський; бюджет державний; фінансування підприємств; social potential; economic potential; social and economic activity; budgetary process
Issue Date: 2007
Publisher: Львівський національний університет ім. І. Франка
Citation: Заруба В. Я. Концепція циклу відтворення соціально-економічного потенціалу суспільства / В. Я. Заруба, Н. В. Кузьминчук // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : ЛНУ, 2007. – Спецвип. 16. – С. 69-76.
Abstract: Запропоновано концепцію циклу відтворення соціально-економічного потенціалу суспільства на основі системного підходу та логічного узагальнення наукових підходів до співвідношення процесу формування та реалізації соціально-економічного потенціалу суспільства, з одного боку, та загального процесу розвитку системи соціально-економічної діяльності, з іншого. Розроблено принципи регулювання бюджетного процесу за взаємопогодженими нормами оподаткування та використання бюджетних коштів для забезпечення відповідності напрямків та розмірів витрат бюджетних коштів з джерелами та розмірами їх надходження.
The concept of a cycle of reproduction of social and economic potential of a society on the basis of a system campaign and logic generalization of scientific approaches to a parity of process of formation that is offered to realization of social and economic potential of a society, on the one hand, and the general development of system of social and economic activity, with another. Principles of regulation of budgetary process to norms of the taxation and use of budgetary funds for maintenance of conformity of directions and the sizes of expenses of budgetary funds with sources and the sizes of their receipts are developed.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3796-7544
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4081
Appears in Collections:Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FREU_2007_16_Zaruba_Kontseptsiia tsyklu.pdf225,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.