Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40902
Title: Практикум з філософії освіти
Authors: Пономарьов, Олександр Семенович
Костиря, Ірина Валентинівна
Keywords: філософія освіти; педагогічні науки; практикум; педагогіка вищої школи; гносеологічні аспекти освіти; онтологія освіти; сенс освіти; освітня діяльність; логіка освіти
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Пономарьов О. С. Практикум з філософії освіти : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, І. В. Костиря ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 104 с.
Abstract: Наведено комплекс методичних рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з філософії освіти за рахунок зростання їхнього інтересу до цієї дисципліни. Детально розкрито зміст восьми семінарських занять з основних тем курсу, передбачених навчальною програмою. Структура кожного заняття містить його мету, короткий виклад чітко виділених необхідних теоретичних відомостей та рекомендованих практичних вправ, а також запитання і завдання для самоконтролю і списки рекомендованої літератури. Для слухачів магістерської програми зі спеціалізації "Педагогіка вищої школи" та для педагогів-практиків, які прагнуть підвищити свою загальну і філософську культуру. Може бути корисне всім, хто цікавиться проблемами сучасної освіти і творчості в педагогічній діяльності.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2967-4530
orcid.org/0000-0003-4698-2620
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40902
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2019_Ponomarov_Praktykum_z_filosofii_osvity.pdf779,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.