Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40956
Title: Електроніка та мікропроцесорна техніка
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Марков, Владислав Сергійович
Поляков, Ігор Володимирович
Гончаров, Євген Вікторович
Крюкова, Наталья Валеріївна
Keywords: електротехніка; мікропроцесорна техніка; електроніка; тригери; тригерна система; RS-тригер; D-тригер; JK-тригер; Т-тригер
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Електроніка та мікропроцесорна техніка : лаб. практикум з електротехніки з курсу "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" : для студ. усіх неелектротехнічних спец. денної, заочної та дистанційної форми навчання : у 3 ч. Ч. 3 / В. Ф. Болюх [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 75 с.
Abstract: Подано хід п'яти лабораторних робіт з розділу "Електроніка та мікропроцесорна техніка" дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" у вигляді комплексної самостійної роботи для підготовки до виконання цих лабораторних робіт. Наведено теоретичний матеріал щодо конструкції та принципу дії приладів та пристроїв, а також методика щодо їх розрахунку. Призначено для самостійної роботи студентів при підготовці та виконанні лабораторних, розрахунково-графічних робіт, підготовці до заліків та іспитів. Частина І видана у 2015 році, частина II видана у 2016.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40956
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Elektron_ta_mikroprots_tekhnika.pdf4,83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.