Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41027
Title: Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; гуманітарно-технічна еліта; філософська думка; світова філософія; історія України; традиції України; духовна культура; педагогіка лідерства; харизматичний лідер; економічний розвиток; громадянське суспільство; мовна підготовка фахівця; історія науки і техніки; міжнародна освіта в Україні
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 10-11 квітня 2019 р. / ред. кол. Є. І. Сокол [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 678 с.
Abstract: Збірник містить тези доповідей студентів і аспірантів – учасників щорічної Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої актуальним проблемам гуманітарної підготовки майбутніх фахівців, які становитимуть інтелектуальну еліту та впливатимуть на подальший розвиток економіки, соціальної та культурної політики своїх країн. Для студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться історичними, філософськими, психолого-педагогічними, морально-етичними, політико-правовими, мовознавчими, соціально-економічними проблемами сучасного українського суспільства.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41027
ISBN: 978-966-593-534-6
Appears in Collections:Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2019_Ukraina_i_svit.pdf3,82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.