Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41249
Title: Практикум з метрології, основ вимірювань та технічних засобів автоматизації
Authors: Бабіченко, Анатолій Костянтинович
Подустов, Михайло Олексійович
Лисаченко, Ігор Григорович
Бабіченко, Юлія Анатоліївна
Красніков, Ігор Леонідович
Сагайдак-Нікітюк, Р. В.
Вельма, Володимир Іванович
Пугановський, Олег Валентинович
Keywords: систематичні похибки вимірювання; методи усунення похибок; класи точності; методика групування результатів; критерії узгодження; гістограма; полігон розподілу результатів; випадкова величина; метод найменших квадратів; довірча ймовірність виміру; довірчий інтервал; методи вимірювання витрати; номінальна статична характеристика; перетворювач ИПМ; метод лінеарізації; цифровий фільтр; ПІД-регулятор; регулятор Р12; виконавчий пристрій; позиціонери; мембранні виконавчі пристрої; мікропроцесорний регулятор РТЕ-4.4М; контролер Р130
Issue Date: 2019
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Практикум з метрології, основ вимірювань та технічних засобів автоматизації : навч. посібник / А. К. Бабіченко [та ін.] ; ред. А. К. Бабіченко ; Нац. фарм. ун-т, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : В. В. Петров, 2019. – 132 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуті лабораторні роботи, що відповідають дисциплінам "Метрологія та основи вимірювань" і "Технічні засоби автоматизації". Значна увага зосереджена на придбанні навиків щодо обробки результатів спостережень у процесі оцінки точності вимірювань технологічних параметрів, визначення характеристик виконавчих пристроїв, налагодження програм конфігурування мікропроцесорних засобів та оперативного управління автоматичною системою регулювання. Навчальний посібник призначено для здобувачів вищої освіти спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", а також може бути використаний для спеціальностей, що вивчають цикл дисциплін з автоматизації технологічних процесів, таких як "Біотехнологія", "Промислова теплоенергетика", "Технологія фармацевтичних препаратів" та ін.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41249
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2019_Babichenko_Praktykum_z_metrolohii.pdf2,57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.