Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41308
Title: Психологія відповідальності
Other Titles: Psychology of the resposibility
Authors: Чеботарьов, Микола Корнійович
Пономарьов, Олександр Семенович
Keywords: психологічні аспекти; психічні стани; переживання; саморегуляція; psychological aspects; mental states; self-regulation
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чеботарьов М. К. Психологія відповідальності / М. К. Чеботарьов, О. С. Пономарьов // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 15 - 16 листопада 2018 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – Вип. 49 (53). – С. 163-175.
Abstract: Відповідальність як суто людський феномен відіграє вкрай важливу роль у життєзабезпеченні індивіда і соціуму. Вона є специфічною формою саморегуляції діяльності й поведінки людини та усвідомлення нею себе як причини своїх вчинків та їх наслідків. Відповідальність означає готовність людини до відповідної реакції на ці вчинки та наслідки з боку зовнішнього відносно неї світу, насамперед її безпосереднього оточення.
Responsibility as a purely human phenomenon plays an extremely important role in the life support of the individual and society. It is a specific form of self-regulation of the activity and behavior of a person and awareness of himself as the causes of his actions and their consequences. Responsibility means a person‘s willingness to react appropriately to these actions and consequences on the part of the world external to him, first of all his immediate environment.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41308
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2018_49_Chebotarov_Psykholohiia_vidpovidalnosti.pdf277,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.