Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41315
Title: Європейська модель соціальної політики
Other Titles: European model of social policy
Authors: Гаєвая, Олександра Валентинівна
Keywords: страхування; соціальна допомога; опіка; держава; бідні; процвітання; insurance; social help; state; poor
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гаєвая О. В. Європейська модель соціальної політики / О. В. Гаєвая // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 15 - 16 листопада 2018 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – Вип. 49 (53). – С. 13-22.
Abstract: Про балансування соціальної політики в суспільстві. Моделі соціальної політики - статична і динамічна. Використання державного соціального інтервенціонизму (державного втручання).
On balancing social policy in society. Social policy models are static and dynamic. The use of state social interventionism (government intervention).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41315
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2018_49_Haievaia_Ievropeiska_model.pdf438,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.