Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41318
Title: Впровадження методу проектів у вивчення "психофізології" майбутніми бакалаврами з психології
Other Titles: Introduction of the project method in the study of "psychophyzology" by future psychological bachelors
Authors: Хавіна, Ірина Валер'ївна
Keywords: професійна підготовка; стрес; профілактика стресу; комунікативні уміння; розумові операції
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Хавіна І. В. Впровадження методу проектів у вивчення "психофізології" майбутніми бакалаврами з психології / І. В. Хавіна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 15-16 листопада 2018 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – Вип. 49 (53). – С. 158-163.
Abstract: У статі розкриті переваги впровадження методу проектів у вивчення "Психофізіології" майбутніми бакалаврами з психології. Описано методику проведення методу проектів, її мету, завдання та вплив на професійну фахову підготовку майбутніх бакалаврів з психології.
The article reveals the advantages of introducing the method of projects into the study of "Psychophysiology" by future bachelors of Psychology. The methodology of the project method, its goals, objectives and the impact on the professional training of future bachelor of psychology is described.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9038-0892
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41318
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2018_49_Khavina_Vprovadzhennia_metodu.pdf255,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.