Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41334
Title: Методичні вказівки до побудови креслення деталі складної форми в системі "Компас 3D"
Authors: Бородін, Дмитро Юрійович
Семенова-Куліш, Вікторія Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; проектування параметричне; модель геометрична; креслення
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до побудови креслення деталі складної форми в системі "Компас 3D" : з освітньої програми "Системи автоматизованого проектування гідро- пневмоавтоматики" для студентів спец. 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Інженерія мехатронних гідро- пневмосистем" / уклад.: Д. Ю. Бородін, В. В. Семенова-Куліш ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 15 с.
Abstract: Завдання на побудову деталі складної форми є одним з основних при вивченні дисципліни з комп'ютерної графіки та САПР і виконується в системі КОМПАС 3D. Метою завдання є засвоєння основних команд системи КОМПАС 3D, а також правил оформлення робочих креслень машинобудівного характеру. Для виконання даного завдання студенти повинні вміти працювати в ОС Wіndows, знати та вміти застосовувати правила побудови та оформлення креслень. Особливу увагу студентам варто приділити етапам і послідовності побудови креслення. Графічна частина виконується в електронному вигляді на форматі А4 з наступним роздрукуванням на принтері. У даних методичних розробках наведено послідовний алгоритм побудови деталі машинобудівного характеру складної форми – кулачка.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41334
Appears in Collections:Кафедра "Деталi машин та мехатронних систем"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2019_Kreslennia_Kompas_3D.pdf596,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.