Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41634
Title: Спосіб формування каталітично активних покриттів оксидами мангану та кобальту на вентильних металах
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Ярошок, Тамара Петрівна
Горохівський, Андрій Сергійович
Keywords: патент; корисна модель; оксидні каталізатори; анодний струм; електроліт; колоїдні розчини
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. 111310 Україна, МПК (2006.01) C25D 11/02 (2006.01), C25D 11/04 (2006.01), C25D 15/00. Спосіб формування каталітично активних покриттів оксидами мангану та кобальту на вентильних металах [Текст] / М. Д. Сахненко, М. В. Ведь, Г. В. Каракуркчі, Т. П. Ярошок, А. С. Горохівський ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2016 03848 ; заяв. 11.04.2016 ; публ. 10.11.2016, Бюл. № 21. – 8 с.
Abstract: Спосіб електролітичного формування каталітично активних покриттів оксидами мангану та кобальту на вентильних металах, зокрема сплавах алюмінію, причому плазмово-електролітичне оксидування здійснюють густиною струму 5-10 А/дм², при перемішуванні і температурі робочих розчинів 20-30 °C в дві стадії із загальною тривалістю процесу до 30 хв.: на першій стадії – з електроліту (г/л): пірофосфат калію – 66,0-297,0; сульфат кобальту – 7,5-46,5, до напруги U=125-135 В; на другій стадії – із електроліту, (г/л); гідроксид лужного металу – 0,2-50,0; калію перманганат – 7,0-120,0, до кінцевої напруги 180-235 В.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41634
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Sakhnenko_Patent_111310.pdf442,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.