Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41638
Title: Спосіб формування каталітично активних кобальтовмісних оксидних покривів на алюмінії та його легованих сплавах
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Горохівський, Андрій Сергійович
Ярошок, Тамара Петрівна
Галак, Олександр Валентинович
Keywords: патент; корисна модель; лужний електроліт; натрію силікат; калію гідроксид; кобальту нітрат
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 111559 Україна, МПК C25D 3/12 (2006.01), C25D 11/02 (2006.01), C25D 11/04 (2006.01). Спосіб формування каталітично активних кобальтовмісних оксидних покривів на алюмінії та його легованих сплавах [Текст] / М. Д. Сахненко, М. В. Ведь, Г. В. Каракуркчі, А. С. Горохівський, Т. П. Ярошок, О. В. Галак ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2016 05848 ; заяв. 30.05.2016 ; публ. 10.11.2016, Бюл. № 21. – 6 с.
Abstract: Спосіб формування каталітично активних кобальтовмісних оксидних покривів на алюмінії та його легованих сплавах плазмово-електролітичним оксидуванням. Процес проводять до максимальної напруги 150…190 В протягом 15…60 хв., при поступовому зниженні потужності процесу за рахунок зміни густини струму від початкової 5…10 А/дм² до кінцевої 2…3 А/дм² в електроліті. Електроліт містить, г/л: калію пірофосфат – 66,0…165,0; кобальту сульфат – 14,0…35,0; рН – 10,5…12,0.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41638
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Sakhnenko_Patent_111559.pdf212,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.