Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41640
Title: Спосіб зниження токсичності газових викидів двигунів внутрішнього згоряння
Authors: Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Парсаданов, Ігор Володимирович
Хижняк, Володимир Олександрович
Keywords: патент; корисна модель; камера згоряння; обробка натиранням; ПЕО-режим; каталізатор
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 116176 Україна, МПК F02B 51/02 (2006.01), F02B 77/02 (2006.01), C25D 11/02 (2006.01), C25D 11/04 (2006.01). Спосіб зниження токсичності газових викидів двигунів внутрішнього згоряння [Текст] / Г. В. Каракуркчі, М. Д. Сахненко, М. В. Ведь, І. В. Парсаданов, В. О. Хижняк ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2016 11981 ; заяв. 25.11.2016 ; публ. 10.05.2017, Бюл. № 9. – 6 с.
Abstract: Спосіб зниження токсичності газових викидів двигунів внутрішнього згоряння з використанням каталітичних покриттів у камері згоряння двигуна. Каталітичний шар формують із водних розчинів лужних електролітів, що містять солі перехідних металів, методом плазмово-електролітичного оксидування в режимі падаючої потужності за густини струму 3-25 А/дм² протягом 10-60 хв.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41640
Appears in Collections:Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння"
Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Karakurkchi_Patent_116176.PDF294,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.