Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41658
Title: Спосіб формування каталітично активних покриттів оксидами мангану та кобальту на вентильних металах
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Ярошок, Тамара Петрівна
Горохівський, Андрій Сергійович
Keywords: патент; винахід; каталітичні присадки; хонінгування; оксидні каталізатори; анодний струм
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 114681 Україна, МПК C25D 11/12 (2006.01), C25D 11/06 (2006.01), C25D 3/12 (2006.01), B01J 37/34 (2006.01). Спосіб формування каталітично активних покриттів оксидами мангану та кобальту на вентильних металах [Текст] / М. Д. Сахненко, М. В. Ведь, Г. В. Каракуркчі, Т. П. Ярошок, А. С. Горохівський ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № a 2016 03850 ; заяв. 11.04.2016 ; публ. 10.07.2017, Бюл. № 13. – 8 с.
Abstract: Винахід належить до гальваностегії і стосується електролітичного формування каталітично активних покриттів оксидами мангану та кобальту на вентильних металах. Спосіб здійснюють шляхом плазмово-електролітичного оксидування густиною струму 5-10 А/дм² при перемішуванні і температурі робочих розчинів 20-30 °C в дві стадії із загальною тривалістю процесу до 30 хв.: на першій стадії – з електроліту, г/л: пірофосфат калію – 66,0-297,0; сульфат кобальту – 7,5-46,5; до напруги U=125-135 В; на другій – із електроліту, г/л: гідроксид лужного металу – 0,2-50,0; калію перманганат – 7,0-120,0; до кінцевої напруги 180-235 В. Спосіб забезпечує одержання каталітично активних покриттів з високорозвиненою поверхнею і міцним зчепленням з основним металом.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41658
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Sakhnenko_Patent_114681.PDF329,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.