Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41659
Title: Спосіб формування каталітично активних кобальтовмісних оксидних покривів на алюмінії та його легованих сплавах
Authors: Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Горохівський, Андрій Сергійович
Ярошок, Тамара Петрівна
Галак, Олександр Валентинович
Keywords: патент; винахід; лужний електроліт; анодування; анодне травлення; кобальт
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 114686 Україна, МПК C25D 3/12 (2006.01), C25D 11/06 (2006.01), B01J 37/34 (2006.01). Спосіб формування каталітично активних кобальтовмісних оксидних покривів на алюмінії та його легованих сплавах / Сахненко М. Д., Ведь М. В., Каракуркчі Г. В., Горохівський А. С., Ярошок Т. П., Галак О. В. ; власник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № а 2016 05836 ; заяв. 30.05.2016 ; публ. 10.07.2017, Бюл. № 13. – 6 с.
Abstract: Винахід належить до гальванотехніки, зокрема до електрохімічного формування на алюмінії та його легованих сплавах активних кобальтовмісних оксидних покривів. Спосіб, згідно з винаходом, проводять плазмово-електролітичним оксидуванням до максимальної напруги 150-190 В протягом 15-60 хв. при поступовому зниженні потужності оксидування за рахунок зміни густини струму від початкової 5-10 А/дм² до кінцевої 2-3 А/дм² в електроліті, який містить, г/л: пірофосфату калію – 66,0-165,0; сульфату кобальту – 14,0-35,05; при рН 10,5-12,0. Спосіб дозволяє формувати на поверхні рівномірні дрібнодисперсні та міцно зчеплені з нею високорозвинені каталітично активні покриви.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41659
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Sakhnenko_Patent_114686.PDF187,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.