Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41667
Title: Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-вольфрам
Authors: Ведь, Марина Віталіївна
Сахненко, Микола Дмитрович
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Яр-Мухамедова, Гульміра Шарифівна
Keywords: патент; корисна модель; сульфат заліза; вольфрамат натрія; хлорид заліза; поліоксоаніони
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. 117690 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-вольфрам [Текст] / М. В. Ведь, М. Д. Сахненко, І. Ю. Єрмоленко, Г. В. Каракуркчі, Г. Ш. Яр-Мухамедова ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2016 12357 ; заяв. 05.12.2016 ; публ. 10.07.2017, Бюл. № 13. – 4 с.
Abstract: Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-вольфрам полягає в катодному осадженні із застосуванням нестаціонарного електролізу. Процес проводять уніполярним імпульсним струмом з амплітудою 3-8 А/дм², в робочому діапазоні тривалості імпульсу 2·10⁻²-5·10⁻² с і паузи 5·10⁻³-5·10⁻² с, з електроліту, що містить сульфат заліза (ІІІ), сульфат кобальту, вольфрамат натрію, цитрат натрію, сульфат натрію, борну кислоту, при температурі 20-25 °C, рН 3,0-4,0.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41667
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Ved_Patent_117690.PDF152,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.