Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41774
Title: Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Данько, Володимир Григорович
Гончаров, Євген Вікторович
Keywords: кола електричні; струм постійний; струм змінний; закон Ома; закон Кірхгофа; потужність; резонанс; котушка індуктивності; поле магнітне; закон Ампера; дроселі; контактори; реле захисні; трансформатори; замикання коротке; машини електричні; ККД; генератор; двигун; транзистори; напівпровідники; випрямлячі; фільтри; техніка мікропроцесорна; техніка цифрова
Issue Date: 2019
Publisher: Планета-Прінт
Citation: Болюх В. Ф. Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько, Є. В. Гончаров ; ред. В. Г. Данько ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-Прінт, 2019. – 248 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто основи теорії електричних кіл постійного та змінного струму, основні поняття і закони магнітних кіл; розглянуто конструкцію, принцип дії та характеристики електротехнічних пристроїв (трансформаторів, електричних машин постійного і змінного струму); фізичні основи електронної техніки, будову і принцип дії основних напівпровідникових приладів, роботу основних електронних пристроїв, таких як джерела вторинного живлення, електронні підсилювачі, елементи імпульсної, цифрової і мікропроцесорної техніки. Призначено для студентів електричних та неелектричних спеціальностей.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41774
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2019_Boliukh_Osnovy_elektrotekhniky.pdf14,81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.