Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41792
Title: Підходи щодо підвищення паливної економічності двигунів внутрішнього згоряння бронетанкового озброєння та автомобільної техніки
Other Titles: Improving fuel economy for the internal combustion engine of armored equipment and automobile vehicles
Authors: Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Сахненко, Микола Дмитрович
Ведь, Марина Віталіївна
Горохівський, Андрій Сергійович
Щокін, В. М.
Keywords: ДВЗ; токсичні викиди; поршень; оксидний каталізатор; ПЕО; fuel efficiency; internal combustion engine; armored equipment; automotive vehicles; toxic emissions; piston; oxide catalyst; PEO
Issue Date: 2016
Publisher: Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
Citation: Підходи щодо підвищення паливної економічності двигунів внутрішнього згоряння бронетанкового озброєння та автомобільної техніки / Г. В. Каракуркчі [та ін.] // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – № 2 (46). – С. 26-31.
Abstract: У статті проаналізовано сучасні підходи щодо підвищення паливної економічності двигунів внутрішнього згоряння, проведено огляд конструкційних матеріалів поршневої групи ДВЗ основних зразків бронетанкового озброєння та автомобільної техніки. Зроблено висновок про перспективність використання для інтенсифікації горіння палива і зменшення кількості токсичних викидів оксидних каталізаторівна основі перехідних металів (кобальту, мангану), одержаних методом плазмово-електролітичного оксидування на конструкційних матеріалах поршневої групи ДВЗ, зокрема високолегованих сплавах алюмінію з кремнієм АК12М2МгН (АЛ25).
The article analyzes modern approaches to improve the fuel efficiency of internal combustion engines, reviews the structural materials for piston blockinternal combustion engine of basicsamples of, armored equipment and automotive vehicles. It is concluded the prospects of usingfor intensification of fuel combustion and reduce toxic emissions oxide catalysts based on transition metals (Co, Mn) obtained by the plasma-electrolytic oxidation for structural materials piston blockof ICE in particular high-alloy aluminum with silicon AK12M2MgN (AL25).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41792
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Karakurkchi_Pidkhody_shchodo_pidvyshchennia.pdf1,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.