Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41866
Title: Розрахунок хімічних реакторів. Числові методи на мові C#
Authors: Савенков, Анатолій Сергійович
Соловей, Людмила Валентинівна
Дейнека, Дмитро Миколайович
Рищенко, Ігор Михайлович
Keywords: технологія хімічна; рівняння нелінійні; алгебра лінійна; методи числові; метод найменших квадратів; диференціювання числове; інтегрування; метод Рунге-Кутта; методи оптимізації; моделювання математичне
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Розрахунок хімічних реакторів. Числові методи на мові C# : навч. посібник / А. С. Савенков [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2019. – 308 с.
Abstract: У навчальному посібнику наведено числові методи для розв’язання різних задач, пов’язаних з розрахунком реакторів хімічних технологій. Розрахунок технологічних параметрів реакцій, швидкості, перебігу взаємодії реагентів у часі проведено на мові програмування високого рівня C#. На великому обсязі задач і прикладів розглянуто методи практичного розрахунку хімічних реакторів. Навчальний посібник призначено для студентів хімічних спеціальностей.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41866
ISBN: 978-617-7771-34-9
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"
Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2019_Savenkov_Rozrakhunok.pdf4,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.