Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42007
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Розміщення продуктивних сил"
Authors: Гаврись, Ольга Олександрівна
Гаврись, Олександр Миколайович
Майстро, Руслана Григорівна
Keywords: методичні вказівки; потенціал; галузі економіки; економічне районування; економічний район
Issue Date: 2019
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Розміщення продуктивних сил" [Електронний ресурс] : для студ. усіх форм навчання спец. 051 – "Економіка" / уклад.: О. О. Гаврись, О. М. Гаврись, Р. Г. Майстро ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 43 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42007
Abstract: Завдання методичних вказівок – сформувати у студентів систему знань про закономірності, принципи та фактори розвитку та розміщення продуктивних сил за економічними районами України, їхній стан, розташування та перспективи розвитку, природно-ресурсний потенціал регіонів, демографічну і трудоресурсну ситуацію та її вплив на територіальну організацію продуктивних сил тощо.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3247-6885
orcid.org/0000-0001-7394-6276
orcid.org/0000-0002-3645-0279
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42007
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2019_Rozmishchennia_produkt_syl.pdf477,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.