Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42092
Title: Методичні вказівки щодо вибору, обґрунтування та розрахунку основних вузлів металорізальних верстатів, які впливають на технологічні можливості обладнання та точність обробки (шпиндельні вузли, напрямні та тягові пристрої приводу подач) при курсовому та дипломному проектуванні
Authors: Хіцан, Валерій Дмитрович
Ушаков, Олександр Миколайович
Басова, Євгенія Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; шпиндель; мастила рідкі; термообробка; підшипники кочення; опори гідростатичні; опори гідродинамічні; опори аеростатичні; напрямні верстатів; напрямні змішаного тертя; напрямні ковзання; напрямні рідинного тертя; напрямні кочення; напрямні аеростатичні; приводи гідравлічні
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки щодо вибору, обґрунтування та розрахунку основних вузлів металорізальних верстатів, які впливають на технологічні можливості обладнання та точність обробки (шпиндельні вузли, напрямні та тягові пристрої приводу подач) при курсовому та дипломному проектуванні : для студентів спец. 131 "Прикладна механіка" / уклад.: В. Д. Хіцан, О. М. Ушаков, Є. В. Басова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 80 с.
Abstract: В методичних вказівках розглянуті критерії щодо працездатності основних вузлів металорізальних верстатів вцілому та їх складових частин окремо. Наведені особливості функціонування, розрахунку та конструювання відповідальних одиниць металорізального обладнання. Методичні вказівки призначені надати допомогу студентам в освоєнні основ розрахунку і проектування металорізальних верстатів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42092
Appears in Collections:Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Osnovni_vuzly_metaloriz_verstat.pdf1,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.