Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42118
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Програмування верстатів з ЧПК"
Authors: Клочко, Олександр Олександрович
Шелковий, Олександр Миколайович
Басова, Євгенія Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; керування числове; керування програмне; верстат токарно-гвинторізний; верстат вертикально-свердлильний; верстат вертикально-фрезерний; різання; оснастка інструментальна; програмування автоматизоване
Issue Date: 2015
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Програмування верстатів з ЧПК" : для студентів спец. 8.05050201 "Технологія машинобудування" / уклад.: О. О. Клочко, О. М. Шелковий, Є. В. Басова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 148 с.
Abstract: У методичних вказівках наведено основні відомості до вивчення курсу виконання лабораторних робіт з дисципліни «Програмування верстатів з ЧПК», висвітлено програмування верстатів з програмним керуванням. Розглянуто програмування токарних, фрезерних і свердлильних верстатів з ЧПК. Розглянуті питання автоматизованого програмування верстатів з ЧПК на базі сучасних CAD/CAM систем.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42118
Appears in Collections:Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2015_Prohramuvannia_verstativ.pdf1,7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.