Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42119
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів "Основи САПР", "Основи CAD/CAM CIM", "САПР металорізального обладнання"
Authors: Добротворський, Сергій Семенович
Ушаков, Олександр Миколайович
Басова, Євгенія Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; проектування; SolidWorks; креслення; ескіз тривимірний; метал листовий; моделювання твердотільний; передача черв'ячна; передача зубчаста
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів "Основи САПР", "Основи CAD/CAM CIM", "САПР металорізального обладнання" : для студентів машинобуд. спец. / уклад.: С. С. Добротворський, О. М. Ушаков, Є. В. Басова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 60 с.
Abstract: Сучасне машинобудування розвивається в рамках цифрових технологій і потребує постійного моніторингу новітніх систем автоматизованого проектування деталей для забезпечення високої якості та низької собівартості продукції. Розробити якісну та конкурентоспроможну технологію виготовлення точних деталей із виключенням похибок обробки та пошуку оптимальних технологічних режимів на етапі виготовлення виробу сього-дні можливо лише за умови використання передових САПР, тобто систем, що реалізують проектування деталей в умовах якого всі проектні рішення або їх частини отримані в результаті розрахунків та створення математич-них моделей на ПК (персональному комп’ютері).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42119
Appears in Collections:Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2014_Osnovy_SAPR.pdf2,34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.