Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42462
Title: Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти
Other Titles: Health of nation and improvement of physical culture and sports education
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; здоров'я нації; фізкультурно-спортивна освіта; фізичне виховання; підготовка професійна; підготовка фахівців; професійний спорт; дитячо-юнацький спорт; медико-біологічні аспекти; психологічні аспекти; педагогічні аспекти; менеджмент фізкультурно-оздоровчої діяльності
Issue Date: 2019
Publisher: Мадрид
Citation: Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти : матеріали 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 жовтня 2019 р. = Health of nation and improvement of physical culture and sports education : 1st Intern. Sci. and Practical Conf., October 3-4, 2019 / гол. ред. А. В. Кіпенський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2019. – 386 с. – Укр., англ. та рос. мовами.
Abstract: Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, в яких подано стислий виклад доповідей її учасників. У доповідях висвітлені актуальні проблеми, напрямки та перспективи їх вирішень в галузі фізкультурно-спортивної освіти та здоров’я населення. Рекомендовано для провідних науковців, викладачів, аспірантів, тренерів, інструкторів та всіх, хто цікавиться здоров’ям та спортом.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42462
Appears in Collections:Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти. 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2019_Zdorovia_natsii.pdf3,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.