Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42606
Title: Синтез та дослідження похідних піролу в якості стимуляторів росту на насінні зернових культур
Other Titles: Synthesis and research of derivatives of a pyrrol as growth-promotion factors on seeds of grain crops
Authors: Міхедькіна, Олена Йосипівна
Перетятько, Ірина Володимирівна
Мельник, Ігор Іванович
Анан'єва, Валерія Вікторівна
Циганков, Олександр Валерійович
Keywords: 4 - арилакрилоїл - 3,5 - диметил - 1Н - пірол - 2 - карбонові кислоти; розчинність; енергія проростання та схожість насіння; 4 - arylacryloyl - 3,5 - dimethyl -1H- pyrrole - 2 - carboxylic acids; solubility; energy of germination and germination of seeds
Issue Date: 2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Синтез та дослідження похідних піролу в якості стимуляторів росту на насінні зернових культур / О. Й. Міхедькіна [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2. – С.58-62.
Abstract: Конденсацією 4 - ацетил - 3,5 - диметил - 1Н - пірол - 2 -карбонової кислоти з ароматичними альдегідами синтезовано ряд (Е)- 4 - арилакрилоїл - 3,5 - диметил - 1Н - пірол - 2 - карбонових кислот. Вирішене питання щодо розчинності синтезованих речовин для використання їх в якості препаратів агрохімічного призначення. Проведені фізіологічні дослідження в умовах лабораторії щодо впливу водних розчинів натрієвих солей цих сполук на енергію проростання, схожість та біометричні показники на насінні сортів ячменю "Джерело", "Фенікс", "IR-7019", та жита озимого сорту "Діхар" різної життєздатності. Виконана статистична обробка результатів дослідження методом дисперсійного аналізу. Достовірно виявлена рістстимулююча активність запропонованих сполук, яка залежить як від природи самої сполуки так і від специфіки сорту насіння. Виявлено, що найефективнішими за енергією проростання, схожістю насіння, масою проростків, їх довжиною та масою коренів є арилпропеноїлпіролкарбонові кислоти, що містять атом галогену та метоксигрупу в фенільному ядрі. Запропоновані технологічні підходи до виробництва ефективних стимуляторів проростання насіння зернових культур.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1435-3830
orcid.org/0000-0002-8059-5205
orcid.org/0000-0001-5298-8450
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42606
Appears in Collections:Вісник № 02. Хімія, хімічна технологія та екологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_CCTE_Mikhedkina_Syntez.pdf454,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.