Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42758
Title: Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; хімія; біотехнології; нанотехнології; екологія; косметична промисловість; харчова промисловість; біологічно активні речовини; наноречовини
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості : зб. матеріалів 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листопада 2019 р. / ред. кол.: Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – 178 с.
Abstract: У збірнику відображено публікації і цінні пропозиції про вирішення проблем і перспектив розвитку хімії, біо- і нанотехнології, екології та економіки в харчовій і косметичній промисловості. У ньому містяться роботи фахівців, як науковців Національного технічного університету "Харківського політехнічного інституту", так і інших вищих навчальних закладів України, Білорусі, Росії, Європи. Всі роботи мають наукову цінність і практичними рекомендаціями. Збірник рекомендовано для науковців, які досліджують проблеми хімії, біо- і нанотехнології, екології та економіки в харчовій і косметичній промисловості, а також для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів України та інших країн.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42758
ISSN: 2409-6423
Appears in Collections:Хімія, біо- та нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості. 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2019_Khimiya_bio_ta_nanotekhnolohii.pdf2,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.