Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42815
Title: Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; лідерство; лідерський потенціал; система підготовки викладачів; психолого-педагогічні технології; гуманітарно-технічна еліта
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 жовтня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 75 с.
Abstract: Містить матеріали науково-практичної конференції з актуальних проблем педагогіки та психології професійної освіти у вищих навчальних закладах, формування та розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42815
Appears in Collections:Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика. 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2019_Psykholohichnyi_instrumentarii.pdf853,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.