Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42834
Title: Обґрунтування технічних рішень гідропередач перспективних танкових трансмісій на основі моделювання контактної взаємодії кулькового поршня із біговою доріжкою
Other Titles: Justification of technical solutions for hydrostatic drive of advanced tank transmissions on the basis of modeling of ball piston contact interaction with a bearing track
Authors: Ткачук, Микола Миколайович
Грабовський, Андрій Володимирович
Ліпейко, Андрій Іванович
Литвин, Борис Якович
Рікунов, Олег Миколайович
Саверська, Марія Сергіївна
Ткачук, Ганна Володимирівна
Сєриков, Володимир Іванович
Keywords: гідрооб’ємна передача; напружено-деформований стан; контактна взаємодія; hydrostaticdrive; stress-strain state; contact interaction
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Обґрунтування технічних рішень гідропередач перспективних танкових трансмісій на основі моделювання контактної взаємодії кулькового поршня із біговою доріжкою / М. М. Ткачук [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Машинознавство та САПР = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Engineering and CAD : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2. – С. 68-77.
Abstract: З метою забезпечення високих технічних характеристик гідрооб’ємних передач для оснащення перспективних танкових трансмісій здійснено дослідження напружено-деформованого стану кулькових поршнів. Ці поршні перебувають у контактній взаємодії зі статорним кільцем. Для визначення напружено-деформованого стану кулькових поршнів розроблено скінченно-елементну модель із варійованими проектними параметрами. Для моделювання контактної жорсткості поверхневого шару введено проміжний шар із варійованим модулем пружності матеріалу. У ході досліджень варіюється також притискне зусилля кулькового поршня до бігової доріжки. На основі аналізу результатів розрахунків установлені закономірності впливу варійованих параметрів на міцність кулькових поршнів. Розроблені рекомендації стосовно підвищення рівня технічних рішень.
A study of the stress-strain state of ball pistons was made in order to ensure the high technical characteristics of hydrostatic drives for equipping of advanced tank transmissions. These pistons are in contact with a stator ring. A finite element model with variable design parameters has been developed to determine the stress-strain state of ball pistons. A surface layer with a variable modulus of material elasticity is introduced to simulate the contact stiffness of surface layer. The hold down pressure of the ball piston against the bearing track also varies during research. The regularities of variable parameters influence on the strength of ball pistons are established basing on the analysis of the calculation results. Recommendations to increase the level of technical solutions have been developed.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6116-0572
orcid.org/0000-0002-9271-9586
orcid.org/0000-0003-0435-1847
DOI: doi.org/10.20998/2079-0775.2019.2.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42834
Appears in Collections:Вісник № 02. Машинознавство та САПР
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"
Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_MSAPR-Tkachuk_Obhruntuvannia.pdf1,49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.