Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42920
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою "Синтез та аналіз хімічно модифікованих полімерів"
Authors: Черкашина, Ганна Миколаївна
Лебедєв, Володимир Володимирович
Дуднік, М. Р.
Keywords: методичні вказівки; хімічна модифікація; полівініловий спирт; полівінілацеталі; похідні целюлози; іонообмінні полімери
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою "Синтез та аналіз хімічно модифікованих полімерів" : з курсу "Технологія виробництва високомолекулярних сполук" для студентів спец. 6.05130108 "Хімічні технології високомолекулярних сполук" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Г. М. Черкашина, В. В. Лебедєв, М. Р. Дуднік ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 41 с.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42920
Appears in Collections:Кафедра "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2011_Khim_modufikovani_polimery_lab.pdf777,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.